Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Vytvorenie pracovnej skupiny k datasetom

20.06.2012

Splnomocnenec úradu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač zriadil v rámci implementácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie pracovnú skupinu k datasetom.

Úlohou pracovnej skupiny je posudzovanie datasetov verejnej správy a vypracovanie štandardov k datasetom pre potreby portálu otvorených dát. Pracovná skupina k skladá z predstaviteľov mimovládnych organizácií a zástupcov štátnej správy.

Zoznam členov pracovnej skupiny k datasetom:
  • Gabriel Lachmann – utopia.sk
  • Ľubomír Illek – Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
  • Peter Kunder – Aliancia Fair-play
  • Branislav Neborásek – Štatistický úrad SR
  • Ľubomír Straka – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  • Jakub Kapuš – Úrad vlády SR
Prvé zasadnutie skupiny sa uskutočnilo 30.5.2012.

8283