Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Udalosti

05.09.2012 - Konferencia MNO
05.03.2012 - Medzinárodná konferencia "Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu" v Bratislave
22.02.2012 - Rokovanie vlády SR o Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie
02.02.2012 - Prerokovanie návrhu Akčného plánu Výborom pre MNO
25.01.2012 - Začiatok medzirezortného pripomienkoveho konania
18.01.2012 - Regionálne stretnutia BA-BB-KE
16.01.2012 - Začiatok pripomienkovania draftu Akčného plánu
5733