Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Spätná väzba ku stránke

Čo sa Vám na našej stránke páči, čo chýba a čo by ste radi zmenili? Dajte nám prosím vedieť prostredníctvom tohto formulára. Ďakujeme! 5668