Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Slovenská republika predstavila Akčný plán pre otvorené vládnutie na Výročnom stretnutí OGP v Brazílii

23.05.2012

Výročné stretnutie OGP v Brazílii 16-18. apríla 2012 bolo významným medzníkom v napredovaní iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie.  Viac ako 55 krajín prezentovalo svoje Akčné plány, čím splnili svoj záväzok vstupu do partnerstva.  V Brazílii sa stretlo 1190 predstaviteľov vyše 60 krajín (vrátane vyše 200 organizácií občianskej spoločnosti), aby diskutovali o otázkach reforiem, nástrojov a inovácií v oblasti otvoreného vládnutia.   Otvorené vládnutie a prepojenie s hospodárskym rastom a znižovaním korupcie bolo jednou z hlavných tém konferencie.

Slovenskú republiku na Výročnom stretnutí oficiálne zastupoval splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.  V rámci pracovnej skupiny strednej Európy predstavil slovenský Akčný plán pre otvorené vládnutie, prijatý vládou SR 22. februára 2012. Viaceré Slovenskom prijaté záväzky (portál otvorených dát, oznamovatelia korupcie, elektronické petície a barometer otvorenosti ) sa ocitli medzi najlepšími 10 záväzkami prijatými členmi medzinárodnej iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie. Slovenskú republiku a naše aktivity v oblasti otvoreného vládnutia vyzdvihla vo svojom prejave pri otváraní konferencie v Brazílii viackrát aj ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová.
Na konferencii sa okrem iného dohodli aj pravidlá ďalšieho fungovania v rámci iniciatívy OGP. Upravilo sa tiež ukončenie členstva v iniciatíve – v prípade,  že členská krajina prestane spĺňať kritériá vstupu, môže byť z partnerstva vylúčená.  Výročné stretnutie taktiež ukončilo predsedníctvo Brazílie a USA, s prevzatím predsedníctva Veľkou Britániou a USA.

7839