Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Regionálne stretnutia k Iniciatíve pre otvorené vládnutie - informácie a pozvánka

16.01.2012

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti organizuje  v rámci participatívneho procesu regionálne konzultácie  k pripomienkovaniu Akčného plánu v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie. 
Konzultácie sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach v období 18 až 20. január 2012. 
 
 

Čas stretnutia Mesto Miesto Adresa
18.1. 2012, 13:00 – 17:00 Bratislava Vodárenské múzeum BVS - Galéria Devínska cesta 1
19.1. 2012, 13:00 -17:00 Banská Bystrica Diecézne centrum Jána Pavla II, miestnosť č. 3.13 Kapitulská 21
20.1. 2012,
9:00 – 13:00
Košice Vzdelávacie centrum TeleDom, Aula A. Einsteina č. 208 Timonova 27
 

 
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa konzultačného stretnutia, vyplňte nasledujúci  online prihlasovací formulár.
 


5732