Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Prvé stretnutie medzirezortnej pracovnej skupiny pre implementáciu Iniciatívy otvoreného vládnutia

21.06.2013

Medzirezortná pracovná skupina pre implementáciu Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa stretla prvýkrát v stredu 5. júna 2013. Predmetom stretnutia bola problematika ďalšieho zverejňovania datasetov a dotačných schém. 

V súčasnosti je na portáli otvorených dát zverejnených 128 datasetov štátnej správy. Na stretnutí zástupcovia jednotlivých rezortov prisľúbili, že v priebehu leta zverejnia väčšinu plánovaných datasetov . 

Medzirezortná pracovná skupina, zložená zo zástupcov štátnej správ a samosprávy, sa na stretnutí dohodla, že ministerstvá zverejnia dotačné schémy do 1. augusta 2013 s cieľom poskytovať verejnosti kompletné informácie v otvorenom formáte.


Zápis zo stretnutia

11888