Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Príklady zahraničných aplikácií podporujúcich otvorené vládnutie

Vládne aplikácie
 

Recovery.gov – online portál americkej vlády slúžiaci na poskytovanie jednoduchého prístupu k dátam o poskytovaní vládnych dotácií s podporou nahlasovania ich možného zneužívania.

WeThePeople – aplikácia americkej vlády slúžiaca na poskytnutie možnosti jednoduchého zakladania petícií a oznamovania problémov. V prípade dosiahnutia dostatočnej podpory pre jednotlivé podnety sú tieto potom spracovávané v expertných skupinách.

Data.gov – dátový portál americkej vlády zhŕňajúci datasety s vytvoreným užívateľským prostredím pre ich prehľadávanie, preberanie a spracovanie.

USAspending.gov – portál slúžiaci na prehľadné zverejňovanie federálneho rozpočtu USA.

Data.gov.uk – dátový portál vlády Veľkej Británie pozostávajúci z vyše 5400 datasetov z rôznych oblastí verejnej správy.
 
 
Aplikácie mimovládnych organizácií

GovTrack.us – portál zhŕňajúci dáta o jednotlivých hlasovaniach v americkom Kongrese.

Open Congress – portál slúžiaci na zjednodušenie komunikácie medzi občanmi a ich zástupcami v americkom Kongrese.

ClearSpending – stránka monitorujúca a kontrolujúca využívanie amerických verejných financií.

OpenSpending – portál pracujúci s rôznymi voľne prístupnými datasetmi monitorujúci verejné financie po celom svete.

POPVOX – americký portál umožňujúci občanom komentovanie a pripomienkovanie návrhov zákonov.

I paid bribe – indická webstránka poskytujúca užívateľské rozhranie pre nahlasovanie korupcie.

 

5662