Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Premiérka poverila splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovaním Akčného plánu Inicitatívy pre otvorené vládnutie

14.12.2011

Pani premiérka Iveta Radičová na konferencii „Vzťah štátu a občianskej spoločnosti– sme pripravení spolupracovať?“ v Stupave poverila splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača  aby pripravil základný rámec Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie a rovnako aby  pripravil spoločné stretnutia, na ktorých sa akčný plán prediskutuje.
 
5696