Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Premiérka Iveta Radičová: „Želám si, aby otvorené vládnutie bolo súbojom vecných riešení, ktorými žijú občania“

13.03.2012

Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová v pondelok 5. marca 2012 v bratislavskom hoteli Bôrik otvorila dvojdňovú konferenciu o otvorenom vládnutí, ktorú organizuje splnomocnenec vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač. Vo svojom príhovore premiérka zdôraznila, že v súčasnom volebnom období bolo prijatých dvadsať zákonov s protikorupčným charakterom a stovka antikorupčných predpisov. Za zásadný označila najmä posun vo vymáhateľnosti práva, vo funkčnosti súdov a v transparentnom vládnutí. Zdôraznila, že povinné zverejňovanie zmlúv na internete bolo v tomto smere prvým krokom. „K dnešku je v Centrálnom registri zmlúv zverejnených 143 000 zmlúv, denne pribúda vyše 200 zmlúv. Spôsob zverejňovania zmlúv sme zmenili z pasívneho - náhodného prístupu na aktívny - povinný, aby verejnosť mohla do týchto zmlúv nahliadnuť,“ uviedla premiérka. V súvislosti s prijatými opatreniami zdôraznila tiež zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré prináša novela zákona z roku 2011. Tie sa týkajú zavedenia povinných elektronických aukcií.

Medzi dôležité opatrenia zaradila premiérka aj novelu zákona o prokurátoroch. „Zastavenie stíhania už nebude možné, nadriadený prokurátor nebude môcť podriadenému prokurátorovi určiť, aby nezačínal či zastavil stíhanie.“ zdôraznila premiérka.„Zavádzame výberové konania, rozhodnutia budú zverejňované na internete,“ spresnila ďalej. Pozitívne zhodnotila fungovanie a dôveru verejnosti v nové antikorupčné linky na úradoch: „ Na Úrade vlády SR sme z viac ako 800 telefonátov mali iba 50 anonymných, čo je pre mňa prekvapením.“

I. Radičová však vyjadrila aj ľútosť nad tým, že sa nepodarilo dokončiť všetky zámery. Ako príklad uviedla „nedotiahnutie“ krokov vo veci hmotnej zodpovednosti verejných činiteľov: „Zákon je pripravený a považujem ho za dôležitý. Zostali sme však pred bránami predčasných volieb.“ Novému vládnemu kabinetu zaželala, aby sa mu podarilo dosiahnuť konsenzus a sociálny zmier. „Želám si, aby otvorené vládnutie nebolo chápané ako súboj osobných sporov a útokov na osobnú integritu , ale ako súboj vecných riešení, ktorými žijú občania,“ uzavrela svoj príhovor premiérka.

Konferencia o otvorenom vládnutí je rozdelená do viacerých diskusných panelov. Účastníci hľadajú odpovede na otázky, ako zlepšiť spoluprácu medzi štátom a mimovládnym sektorom, ako povzbudzovať aktívnych občanov, ako stimulovať verejnú diskusiu. Na konferencii sa zúčastňuje aj komisárka EÚ pre digitálnu agendu Neelie Kroesová.

Cieľom konferencie je predstaviť Akčný plán Iniciatívy pre otvorené Slovensko, ktorý je záväzkom vyplývajúcim z Iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership). Slovenská republika k tejto iniciatíve pristúpila v septembri minulého roka. Vláda sa pridaním k Partnerstvu pre otvorené vládnutie zaviazala otvárať verejnú správu občanom s dôrazom na zmenu kultúry v politike, transparentnosť a odstránenie korupcie.

 
Zdroj: ÚVSR


 

Príhovor predsedníčky vlády SR na konferencii Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiuPríhovor eurokomisárky N. Kroes na konferencii Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiuTlačová konferencia predsedníčky vlády I. Radičovej a eurokomisárky N. Kroes6380