Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Pracovné stretnutia k problematike oznamovania korupcie

10.07.2012

V rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa začali uskutočňovať pracovné stretnutia  týkajúce sa  riešenia problematiky oznamovateľov korupcie. Úlohou členov pracovnej skupiny je poskytovanie konzultácií príslušnému orgánu Ministerstva vnútra, ktorý je zodpovedný za predloženie návrhu zákona o oznamovateľoch korupcie. Zároveň sa do tejto problematiky môže zapojiť aj verejnosť s možnosťou zaslať vlastné návrhy.

V záujme zníženia miery korupcie, obchádzania zákonov, či nehospodárneho konania v rámci verejných inštitúcií sa vláda zaviazala prijať účinné legislatívne opatrenia na podporu  ľudí zvnútra verejných i súkromných inštitúcií, ktorí majú o popísanom konaní vedomosť a chcú ho nahlásiť. Navrhovaná nová zákonná úprava má vytvoriť právne predpoklady na zabezpečenie zvýšenej ochrany, predovšetkým v oblasti pracovnoprávnych vzťahov oznamovateľov takéhoto protiprávneho konania.

Členovia pracovnej skupiny sú:
 
Peter Kriška, Ministerstvo vnútra SR
Peter Kovařík, Ministerstvo vnútra SR
Pavel Nechala, Transparency International Slovensko
Peter Kunder, Aliancia Fair-play
Palo Lacko, Aliancia Fair-play
Kristína Babiaková, Via Iuris
 
V prípade, že máte návrhy týkajúce sa tejto problematiky, kontaktuje prosím p. Pašiaka – Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti – martin.pasiak@vlada.gov.sk, alebo p. Krišku – Odbor bezpečnostnej legislatívy Ministerstva vnútra SR - peter.kriska@minv.sk

8641