Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Pracovná skupina otvorených dát

04.04.2012

 

V rámci realizácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie vznikla prvá pracovná skupina, a to pracovný skupina zameraná na vytvorenie portálu pre otvorené dáta, ktorý by mal vzniknúť na - data.gov.sk .
Jej členovia sa venovali možnostiam zriadenia a prevádzkovania portálu otvorených dát v prostredí Slovenskej republiky. Výsledkom diskusií a analýzy jednotlivých možností je napokon vypracovanie materiálu „DATA.GOV.SK - Odporúčanie pre vytvorenie slovenského vládneho open data portálu podľa medzinárodných štandardov“, ktorého plné znenie je dostupné na stiahnutie nižšie. Tento dokument predstavuje sumár alternatív riešení vzniku a prevádzky portálu, doplnených o vysvetlenie jeho jednotlivých aspektov, popis úloh a odporúčaní riešení najlepšie spĺňajúcich funkčné a časové kritéria s týmto projektom spojené.

Členmi pracovnej skupiny sú:

Ľubor Illek - Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
Ivan Ivančin - riaditeľ Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Peter Kunder - Aliancia Fair-play
Marián Mikolášik - riaditeľ Odboru informatiky a elektronických služieb Úradu vlády SR
Roland Sill - Splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu
Filip Vagač - Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

DATA.GOV.SK - Odporúčanie pre vytvorenie slovenského vládneho open data portálu podľa medzinárodných štandardov

9027