Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Pozvánka na regionálne stretnutia k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2014-2015

11.10.2013

Dovoľujeme si Vás pozvať na

regionálne stretnutia

k tvorbe Akčného plánu
Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike
na roky 2014 – 2015   

 
Cieľom stretnutí je predstaviť návrh Akčného plánu na roky 2014 – 2015, v rámci workshopov získať k nemu pripomienky a návrhy mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov a diskutovať o nich.
 
Stretnutia sa uskutočnia:

  • 23. októbra 2013 (streda) v Banskej Bystrici (11:00 – 15:00), Diecézne centrum Jána Pavla II., Kapitulská 21
     
  • 24. októbra 2013 (štvrtok) v Košiciach, (11:00 – 15:00), TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27
     
  • 25. októbra 2013 (piatok) v Bratislave (9:00 – 13:00), Kongresové centrum Vysokoškolského internátu Družba, Botanická 25

 
Ak máte záujem zúčastniť sa niektorého z regionálnych stretnutí, prihláste sa, prosím, do 20. októbra vyplnením prihlášky prístupnej cez link:
https://docs.google.com/forms/d/1z4oT0Yj6PfnVH_dnDFXH0H7hYqajMZi5owcLJP8xBy4/viewform 
 
Návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike Vám zašleme po obdržaní Vašej prihlášky a tiež bude zverejnený na webstránke www.otvorenavlada.gov.sk.
 
V prípade otázok kontaktujte Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na telefónnom čísle 02/509 44 982, prípadne e-mailom na martin.pasiak@minv.sk.


13115