Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Poradná rada OGP

Poradná rada Iniciatívy pre otvorené vládnutie je zostavená z výrazných osobností verejnej správy a tretieho sektora. Úlohou Poradnej rady je poskytovať odbornú pomoc a spätnú väzbu Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti pri :
 1. navrhovaní obsahovej náplne Akčného plánu iniciatívy,
 2. navrhovaní procesu konzultovania Akčného plánu s verejnosťou,
 3. navrhovaní aktivít zviditeľňujúcich Iniciatívu pre otvorené vládnutie pre odbornú verejnosť aj občanov Slovenska. 
Členmi poradnej rady sú:
 • Gabriel Bianchi
 • Martin Bútora
 • Mária Kolíková
 • Matej Kurian
 • Jana Kviečinská
 • Peter Medveď
 • Viktor Nižňanský
 • Dušan Ondrušek
 • Katarína Vajdová
 • Zuzana Wienk
5682