Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

OZNAMOVATELIA KORUPCIE

Tento zákon je v začiatočnom štádiu príprav, nové kroky a postup bude priebežne zverejňovaný na tejto stránke.

Súčasťou verejných politík vyplývajúcich z Implementácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie je príprava zákona o ochrane oznamoveteľov korupcie. Vyplýva to z potreby zníženia miery korupcie, obchádzania zákonov, či nehospodárneho konania v rámci verejných inštitúcií. Preto je potrebné prijať účinné legislatívne opatrenia na podporu ľudí zvnútra verejných a súkromných inštitúcií, ktorí majú o popísanom konaní vedomosť a chcú ho nahlásiť. Títo ľudia potrebujú zo strany štátu účinnú ochranu a pomoc, nakoľko ich informácie môžu viesť k zabráneniu netransparentného nakladania s verejnými financiami.

Navrhovaná nová zákonná úprava má vytvoriť právne predpoklady na  zabezpečenie zvýšenej ochrany, predovšetkým v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, oznamovateľov vyššie uvedeného protiprávneho konania. Na tento účel by mala predovšetkým upravovať okruh právnych vzťahov, ktorými sa bude poskytovať ochrana, pomenovávať, kto bude zodpovedný za posúdenie opodstatnenosti ochrany a spôsob poskytovania ochrany, vrátane práva a povinnosti subjektov, ktoré sa budú podieľať na poskytovaní ochrany,  prípadne aj poskytnutie odmeny v prípade ušetrenia verejných zdrojov.


Pracovná skupina

Začali sa uskutočňovať pracovné stretnutia týkajúce sa riešenia problematiky oznamovateľov korupcie. Úlohou členov pracovnej skupiny je poskytovanie konzultácií príslušnému orgánu Ministerstva vnútra, ktorý je zodpovedný za predloženie návrhu zákona o oznamovateľoch korupcie.

Členovia pracovnej skupiny sú:

Peter Kriška, Ministerstvo vnútra SR
Peter Kovařík, Ministerstvo vnútra SR
Pavel Nechala, Transparency International Slovensko
Peter Kunder, Aliancia Fair-play
Palo Lacko, Aliancia Fair-play
Kristína Babiaková, Via Iuris

9587