Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Our Projects

Governmental projects

Central register of contracts 

Portál právnych predpisov 


NGO`s projects

Otvorené zmluvy 

Datanest Aliancie fair play

Otvorená samospráva

Otvorený vestník verejného obstarávania

Odkaz pre starostu

Zákony pre ľudi 

znasichdani.sk 

Change | net.sk

6250