Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Nezávislý hodnotiaci mechanizmus Iniciatívy pre otvorené vládnutie - Hodnotiaca správa 2012-2013

21.02.2014

Medzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie hodnotila prostredníctvom Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu (orig. Independent Reporting Mechanism) plnenie jednotlivých úloh Akčného plánu Iniciatívy na roky 2012-2013, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala Uznesením vlády SR č. 50 zo dňa 22. februára 2012.

Nezávislú hodnotiacu správu nájdete tu (v slovenskom jazyku).


14416