Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Návrh hodnotiacej správy Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike

Slovenská republika odovzdala hodnotiacu správu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie medzinárodnému Partnerstvu pre otvorené vládnutie. Jej konečnú verziu nájdete tu:
12468