Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Náš záväzok

Prístúpenie Slovenskej republiky k Iniciatíve pre otvorené vládnutie

SSlovensko sa stalo členom iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie vyjadrením záujmu o vstup do iniciatívy, ktorý listom v mene slovenskej vlády prezentovala predsedníčka vlády SR Iveta Radičová. Slovensko bolo oficiálne prijaté za člena iniciatívy 21. septembra 2011 v New Yorku. Našou najbližšou úlohou (do výročného stretnutia iniciatívy v Brazílii 16. – 18. apríla 2012) bolo pripraviť záväzok Slovenska v rámci otvoreného vládnutia, ktorý má podobu Akčného plánu, tak ako je to u ostaných členov iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie.
 
Minister of State Office of the Comptroller General Jorge Hage Sobrinho (Brazil) and Undersecretary of State for Democracy and Global Affairs, Maria Otero (United States).
Co-Chairs, Open Government Partnership
 
                                                                                                                         16th August 2011
 
Letter of intent
 
The Slovak Government welcomes and wishes to join the OGP`s initiative
 
 
Dear Co-Chairs of the Open Government Partnership,
 
The Slovak government welcomes and appreciates the Open Government Partnership`s initiative to promote transparency, to fight corruption, to empower citizens and civic engagement and to leverage new technologies.
 
We do share your will, determination and call for more transparent, effective and accountable government and we consider it to be a challenge of great and decisive importance. Therefore, we would like to join this „long-distance race“ and thus to contribute to the common goal by our own commitments, efforts and experiences. 
 
My government has adopted such several measures domestically but there is a need of multilateral co-operation, of exchanging our best practices and sending an important signal to the international community. And of course, there is always some space for the improvement.
 
We have launched extensive reform programmes in the judiciary, in the Office of public prosecutors, as well as by making all public contracts automatically available on the internet. In part, these changes focus on strengthening the key institutions and renewing their personnel, partly to increase transparency, and partly also to speed-up the procedures in various offices and in courts, reducing the time required for decision-making.
 
One of the most important challenges in Slovakia with which my government is confronted is to restore trust and confidence in the rule of law. In the broadest sense - beginning from enforceability of law, through trust in justice, and ending with the reduction of corruption rates and cronyism. We are devoted to successful implementation of these reforms in order to change Slovakia for the better.
 
Me and my Cabinet look forward to working with you closely on the principles of open governance, on the fulfilling of our common vision and strong belief that good ideas lead to rewards and breaches of rules to punishments, that honesty and decency at work, in politics, and also in every-day life are not to be ridiculed, but should be a natural part of everyday life.
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                                       Iveta Radičová
                                   The Prime Minister of the Slovak republic
 
Prístupový list Slovenska k OGP iniciatíve
 

Programové vyhlásenie vlády

Vo svojom Programovom vyhlásení z augusta 2010 sa vláda SR vo veľkej miere venuje znižovaniu korupcie, zvyšovaniu transparentnosti štátnych orgánov, zefektívňovaniu fungovania verejných inštitúcií, ale takisto dialógu s predstaviteľmi súkromného, ako aj tretieho sektora. Vláda sa zaviazala, že bude presadzovať modernú, transparentnú a štruktúrovanú politiku. „Vláda SR si je vedomá toho, že otvorený prístup verejných inštitúcií k občanom je dôležitou súčasťou vytvárania priestoru pre nastolenie dôvery občanov v štát a jeho inštitúcie." 

 

Jedným z princípov zmeny kultúry politiky je transparentnosť rozhodovacích procesov umožňujúca verejnú kontrolu, vrátane prístupu k informáciám a zverejňovania informácií. „Pri nakladaní s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samospráv sa vláda SR zaviazala presadzovať transparentné a súťažné formy nakladania s majetkom štátu (verejné súťaže, dražby). “

Celý text programového vyhlásenia vlády SR

5658