Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Iniciatíva pre otvorené vládnutie: regionálne stretnutie v Dubline, máj 2014

22.05.2014

V dňoch 8. a 9. mája 2014 sa v Dubline uskutočnilo Európske regionálne stretnutie Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership Europe Regional Meeting), ktorého sa v zastúpení Ministerstva vnútra SR zúčastnil veľvyslanec SR v Írsku Dušan Matulay.
 
Podľa správy Veľvyslanectva SR írsky minister pre verejné výdavky a reformy Brendan Howlin považuje za hlavný dôvod účasti svojej krajiny v OGP (Partnerstvo pre otvorené vládnutie) potrebu obnovy dôvery občanov v politiku, politikov a celkovo demokratický systém. V Írsku tieto inštitúty v dôsledku nezodpovednej politiky a následnej krízy stratili dôveru občanov, ktorú je treba opäť vybudovať. Myšlienky OGP ako otvorenosť, transparentnosť a verejná kontrola sú vhodnými nástrojmi na túto obnovu. Howlin uviedol, že je iróniou, že v súčasnej dobe technologického pokroku je priepasť medzi vládami a občanmi čoraz väčšia. Národný akčný plán Írska je zverejnený na webovej adrese http://web.archive.org/web/20140520073516/http://www.merrionstreet.ie/wp-content/uploads/2014/05/Draft-OGP-National-Action-Plan-06-05-14.pdf.
 
V paneli zazneli ukážky príkladov otvoreného vládnutia vo svete. Tom Arnold informoval o zaujímavej inovatívnej iniciatíve írskej vlády, ktorá smerovala k reforme ústavy. Konvent pozostával zo 100 členov: 66 náhodne vybratých občanov (boli zohľadnené pohlavie, vek, sociálno-ekonomický status aj geografické zastúpenie), 33 politikov a 1 predsedu (ktorým bol Tom Arnold). Záznam panelu je k dispozícii na YouTube http://www.youtube.com/watch?v=ycvnx_10RcQ.
 
V rámci regionálneho panelu, v ktorom bolo SR spolu s Gréckom, Lotyšskom, Talianskom, Jordánskom, Macedónskom, Srbskom a Ukrajinou, prezentoval veľvyslanec SR Dušan Matulay stav plnenia záväzkov SR v rámci Národného akčného plánu OGP. Za slovenské mimovládne neziskové organizácie sa panelu zúčastnila Zuzana Wienk z Aliancie Fair-Play, ktorá v reakcii na vystúpenie Dušana Matulaya prezentovala kritický pohľad na napĺňanie záväzkov a celkový prístup vlády SR k OGP.
 
Viaceré videá zo stretnutia v Dubline je možné nájsť na YouTube kanáli OGP na adrese http://IOtvára sa v novom okne.
15012