Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Finálna verzia akčného plánu

Finálna verzia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie je materiálom, ktorý bol predložený na rokovanie Vlády SR. Tento materiál je výsledkom dlhodobého procesu, ktorý viedol Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, a na ktorom spolupracovala Poradná rada Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Návrh Akčného plánu bol prediskutovaný širokou odbornou verejnosťou, predstaviteľmi štátnej správy a predstaviteľmi mimovládnych neziskových organizácií na troch regionálnych stretnutiach v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Rovnako ho prostredníctvom webovej stránky mohla pripomienkovať aj verejnosť. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie bol schválený na zasadnutí Vlády SR 22. februára 2012. 

 

(SK) Finálna verzia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie
(SK) Uznesenie vlády SR ku Akčnému plánu 
(SK) Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie + Uznesenie vlády SR

(EN) Final version of OGP Action Plan Slovakia
(EN) Resolution of the Government of the Slovak Republic


Prvý Akčný plán Iniciatívy otvoreného vládnutia trvá od apríla 2012 do júna 2013. Priebežné hodnotenie jeho plnenia nájdete tu. 

5679