Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Elektronické hromadné žiadosti ako bod rokovania Legislatívnej skupiny Rady vlády SR pre MNO

29.11.2012

Stretnutie Legislatívnej pracovnej skupiny Rady vlády SR
 
Dňa 28.11.2012 sa stretla Legislatívna pracovná skupina Rady vlády SR pre MNO. Cieľom stretnutia bolo prerokovať a dohodnúť najbližší postup pri príprave návrhov zákonov o verejných zbierkach a o charitatívnej reklame, ako aj prerokovanie potrebných krokov vedúcich k zavedeniu elektronických hromadných žiadostí do právneho poriadku SR. Stretnutia sa zúčastnili Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač, a zástupcovia mimovládneho sektora na Slovensku Juraj Rizman, Peter Haňdiak, Igor Polakovič, Marcel Zajac a Milan Andrejkovič.
 
Pri rokovaní o zavádzaní elektronických hromadných žiadostí do právneho poriadku SR sa prítomní zhodli na predpisoch, ktoré bude potrebné novelizovať tak, aby bolo podávanie elektronických hromadných žiadostí na Slovensku nielen možné, ale aj efektívne.

10110