Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Do 15. septembra 2013 je možné pripomienkovať Návrh hodnotiacej správy Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR

02.09.2013

V rámci komplexného vyhodnocovania realizácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR sme Návrh hodnotiacej správy Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike sprístupnili na pripomienkovanie verejnosti.

Návrh hodnotiacej správy a jej jednotlivé časti je možné pripomienkovať do 15. septembra 2013 tu. Pre pripomienkovanie je potrebné prihlásiť sa.

12553