Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

DATA.GOV.SK

data.gov.sk, teda portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento portál má slúžiť pre občanov, podnikateľov, tretí sektor, ale aj pre samotnú verejnú správu. Umožní sa tým lepší prístup k informáciám, pretože sa na jednom mieste zhromoždí informácia o umiestnení dát verejnej správy vhodných na ďalšie spracovanie. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že stačí, ak verejná správa poskytne kvalitné dáta a samotní občania vytvoria používateľsky atraktívne koncepty a aplikácie. Rovnako sa potvrdilo, že významným užívateľom  zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy.

data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne užitočné dáta z internetu, o ktorý sa starajú ľudia z komunity. Môžete tu zbierať odkazy na dáta z webu pre seba a ostatných, alebo vyhľadávať v dátach, ktoré zozbierali iní. Podľa typu dát (a formy použitia) je data.gov.sk katalóg schopný ukladať kópiu dát alebo im poskytnúť priestor v databáze spolu so základnými vizualizačnými nástrojmi.

Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát - data.gov.sk:

 

 • Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.
 • Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

 

Užitočné odkazy, dokumenty a prezentácie:

Open Data
Štandardy pre sprístupňovanie dátových zdrojov.
Datasety a štandardy
Zverejnovanie Open Data


Viac informácií o portáli je možné nájsť v sekcii častých otázok a odpovedí - FAQ.

 

 • Pracovná skupina:


   

  Na príprave a koordinácii sa podieľa i pracovná skupina k datasetom. Úlohou pracovnej skupiny je posudzovanie datasetov verejnej správy a vypracovanie štandardov k datasetom pre potreby portálu otvorených dát. Pracovná skupina k skladá z predstaviteľov mimovládnych organizácií a zástupcov štátnej správy.

  Zoznam členov pracovnej skupiny k datasetom:
  Prvé zasadnutie skupiny sa uskutočnilo 30.5.2012.

   
 • Gabriel Lachmann – utopia.sk
 • Ľubomír Illek – Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
 • Peter Kunder – Aliancia Fair-play
 • Branislav Neborásek – Štatistický úrad SR
 • Ľubomír Straka – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Jakub Kapuš – Úrad vlády SR
8525