Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Archív noviniek

Návrh budúcej podoby systému elektronických hromadných žiadostí
18.12.2012 Návrh budúcej podoby systému elektronických hromadných žiadostíPredstavujeme Vám našu predstavu o základných náležitostiach budúceho systému elektronických hromadných žiadostí vypracovanú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Bližšie informácie o podobe budúceho systému elektronických hromadných žiadostí, ako aj o celom postupe od vytvárania...
29.11.2012 Elektronické hromadné žiadosti ako bod rokovania Legislatívnej skupiny Rady vlády SR pre MNOStretnutie Legislatívnej pracovnej skupiny Rady vlády SR   Dňa 28.11.2012 sa stretla Legislatívna pracovná skupina Rady vlády SR pre MNO. Cieľom stretnutia bolo prerokovať a dohodnúť najbližší postup pri príprave návrhov zákonov o verejných zbierkach a o charitatívnej reklame, ako aj prerokovanie potrebn...
Seminár k problematike datasetov
01.10.2012 Seminár k problematike datasetov 1.10. sa na pôde Ministerstva vnútra SR uskutočnil informačný seminár k problematike zverejňovania datasetov. Stretnutie uviedol splnomocnenec Filip Vagač a so svojimi prezentáciami vystúpili Ľubor Illek, Gabriel Lachmann, Jakub Kapuš. Ďaľším krokom je samotné zverejňovanie datasetov podľa zoznamu ...
Konferencia MNO
05.09.2012 Konferencia MNOS radosťou oznamujeme, že i tento rok sa uskutoční Konferencia mimovládnych neziskových organizácií. V prípade záujmu si rezervujte termín 25.-26. septembra 2012. Konferenciu organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Konferencia sa uskutoční v Bratislave, v Kongresovom a ...
Pracovné stretnutia k problematike oznamovania korupcie
10.07.2012 Pracovné stretnutia k problematike oznamovania korupcieV rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa začali uskutočňovať pracovné stretnutia  týkajúce sa  riešenia problematiky oznamovateľov korupcie. Úlohou členov pracovnej skupiny je poskytovanie konzultácií príslušnému orgánu Ministerstva vnútra, ktorý je zodpovedný za predloženie návrhu zákona...
Vytvorenie pracovnej skupiny k datasetom
20.06.2012 Vytvorenie pracovnej skupiny k datasetomSplnomocnenec úradu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač zriadil v rámci implementácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie pracovnú skupinu k datasetom. Úlohou pracovnej skupiny je posudzovanie datasetov verejnej správy a vypracovanie štandardov k datasetom pre potreby port...
Slovenská republika predstavila Akčný plán pre otvorené vládnutie na Výročnom stretnutí OGP v Brazílii
23.05.2012 Slovenská republika predstavila Akčný plán pre otvorené vládnutie na Výročnom stretnutí OGP v BrazíliiVýročné stretnutie OGP v Brazílii 16-18. apríla 2012 bolo významným medzníkom v napredovaní iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie.  Viac ako 55 krajín prezentovalo svoje Akčné plány, čím splnili svoj záväzok vstupu do partnerstva.  V Brazílii sa stretlo 1190 predstaviteľov vyše 60 krajín (vrátane v...
Správa z konferencie - zhrnutie a materiály + finálna správa
11.05.2012 Správa z konferencie - zhrnutie a materiály + finálna správaAktualizované dňa 11.5.2012 o finálnu verziu Správy z konferencie V dňoch 5 – 6. marca 2012 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia:  „Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu.“ Chceme poďakovať všetkým prezentujúcim aj účastníkom konferencie za podporu témy otvoreného vládnutia, transparentnos...
04.04.2012 Pracovná skupina otvorených dát   V rámci realizácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie vznikla prvá pracovná skupina, a to pracovný skupina zameraná na vytvorenie portálu pre otvorené dáta, ktorý by mal vzniknúť na - data.gov.sk . Jej členovia sa venovali možnostiam zriadenia a prevádzkovania portálu otvorených dát v p...
Premiérka Iveta Radičová: „Želám si, aby otvorené vládnutie bolo súbojom vecných riešení, ktorými žijú občania“
13.03.2012 Premiérka Iveta Radičová: „Želám si, aby otvorené vládnutie bolo súbojom vecných riešení, ktorými žijú obča... Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová v pondelok 5. marca 2012 v bratislavskom hoteli Bôrik otvorila dvojdňovú konferenciu o otvorenom vládnutí, ktorú organizuje splnomocnenec vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač. Vo svojom príhovore premiérka zdôraznila, že v súčasnom volebnom období bolo prija...
02.03.2012 Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová otvorí konferenciu "Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu"V dňoch 5. – 6. marca 2012 v bratislavskom hoteli Bôrik organizuje Úrad vlády SR medzinárodnú konferenciu pod názvom Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu. Konferencia Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu ponúkne priestor na diskusiu o krokoch vlády a aktivitách tretieho sektora, ktoré zvyšujú transp...
22.02.2012 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie schválený vládou SRDňa 22. februára 2012 bol vládou Slovenskej republiky schválený Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie.  Slovenská republika týmto krokom napĺňa svoj záväzok vyplývajúci z pristúpenia k tejto iniciatíve v septembri roku 2011. Tento materiál bude prezentovaný na výročnom stretnutí tejto medzinárodn...
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu
16.02.2012 Pozvánka na medzinárodnú konferenciu "Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu"Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu s názvom „Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu“ ktorá sa uskutoční 5.-6. marca 2012 v hoteli Bôrik v Bratislave (celé znenie pozvánky).   Cieľ medzinárodnej konferencie: Predstaviť zámery a akt...
Správa z regionálnych stretnutí k Akčnému plánu - sumár pripomienok
03.02.2012 Správa z regionálnych stretnutí k Akčnému plánu - sumár pripomienokV dňoch 18 až 20. január 2012 sa uskutočnili stretnutia k pripomienkovaniu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike. Stretnutí sa zúčastnili predstavitelia mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa venujú témam ako transparentnosť, boj proti korupcii a otvorené vládnutie....
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
27.01.2012 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Chceli by sme  poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na pripomienkovaní návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike.  Akčný plán je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.  Splnomocnenec vlády ponúka verejnosti možnosť aktívne sa zapojiť do procesu pripomienkova...
Prebehli regionálne stretnutia k návrhu Akčného plánu
24.01.2012 Prebehli regionálne stretnutia k návrhu Akčného plánuV dňoch 18. až 20. januára 2012 sa v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach uskutočnili regionálne stretnutia, ktorých cieľom bolo prediskutovať a zozbierať pripomienky neziskových organizácií a verejnosti k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Na stretnutiach zaznelo ocenenie inici...
Zverejnenie návrhu Akčného plánu
16.01.2012 Zverejnenie návrhu Akčného plánuÚrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval v konzultácii s Poradnou radou OGP návrh Akčného plánu Slovenskej republiky k Iniciatíve pre otvorené vládnutie.  Akčný plán pre Slovenskú republiku sa zameriava na 3 oblasti:   Otvorené informácie pre verejnosť, s dôrazom na...
Regionálne stretnutia k Iniciatíve pre otvorené vládnutie - informácie a pozvánka
16.01.2012 Regionálne stretnutia k Iniciatíve pre otvorené vládnutie - informácie a pozvánka Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti organizuje  v rámci participatívneho procesu regionálne konzultácie  k pripomienkovaniu Akčného plánu v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie.  Konzultácie sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach v období 18 až 20. január ...
Premiérka poverila splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovaním Akčného plánu Inicitatívy pre otvorené vládnutie
14.12.2011 Premiérka poverila splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracovaním Akčného plánu Inicita...Pani premiérka Iveta Radičová na konferencii „Vzťah štátu a občianskej spoločnosti– sme pripravení spolupracovať?“ v Stupave poverila splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipa Vagača  aby pripravil základný rámec Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie a rovnako aby  pripravil...
<<1 2
5689