Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Archív noviniek

09.04.2015 Ktoré datasety sú najžiadanejšie?Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) realizoval od 25. februára 2015 do 17. marca 2015 verejnú konzultáciu k otvoreným dátam. Cieľom bolo zistiť, aké dáta sú najčastejšie žiadané a na ktoré je potrebn...
26.02.2015 Verejná konzultácia: datasety verejnej správyÚrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby vyhlasuje verejnú konzultáciu s cieľom zistiť záujem verejnosti o dáta verejnej správy.   Sprievodný list k verejnej konzultácii je zverejnený na http://bit.ly/konzultaciaa sa...
17.02.2015 Schválený akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 11.02.2015 schválila akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015.   Témy a úlohy akčného plánu sú: otvorené informácie– portál otvorených dát a webová aplikácia pre európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finanč...
04.02.2015 Nový akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutieÚrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sfinalizoval nový akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2014 - 2015. Prevažná časť návrhu akčného plánu vznikla koncom roka 2013 za pomoci konzultácií širokého spektra organizácií a pracovných skupín, prebehla tiež široká diskusia...
05.11.2014 Zákon o ochrane oznamovateľov korupcie schválený Národná rada SR schválila zákon, ktorého zámerom je pomôcť odhaľovať korupciu a to prostredníctvom posilnenia ochrany jej oznamovateľov voči následnému šikanovaniu zo strany zamestnávateľa. Po dvoch neúspešných návrhoch zákonov z jari 2014  tretí návrh z dielne Ministerstva vnútra SR parlament v októbr...
11.09.2014 Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2014 – 2015Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2014 – 2015. Bližšie informácie sa dozviete na stránke https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHo...
Slovensko vyhodnotené ako krajina s najlepšie splneným plánom otvoreného vládnutia
03.09.2014 Slovensko vyhodnotené ako krajina s najlepšie splneným plánom otvoreného vládnutiaNadácia pre otvorené znalosti Open Knowledge Foundation zverejnila analýzu výsledkov plnenia akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie k decembru 2013. Spomedzi 64 krajín medzinárodnej iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie boli vybrané celkovo tri krajiny, ktoré slúžia ako príklad ambiciózno...
03.06.2014 V parlamente sú 2 návrhy zákonov bojujúcich proti korupciiNa májovú schôdzu sú v parlamente zaradené 2 návrhy zákonov bojujúce proti korupcii:   Návrh zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestných činov korupcie a iných vybraných trestných činov (whistleblowers)   Účelom návrhu zákona je poskytnutie ochrany osobám, ktoré v rámci pracovnoprávnych vzťahov aleb...
Iniciatíva pre otvorené vládnutie: regionálne stretnutie v Dubline, máj 2014
22.05.2014 Iniciatíva pre otvorené vládnutie: regionálne stretnutie v Dubline, máj 2014V dňoch 8. a 9. mája 2014 sa v Dubline uskutočnilo Európske regionálne stretnutie Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership Europe Regional Meeting), ktorého sa v zastúpení Ministerstva vnútra SR zúčastnil veľvyslanec SR v Írsku Dušan Matulay.   Podľa správy Veľvyslanectva SR írsky ...
Otvorené dáta: stretnutie členov medzinárodného konzorcia v Bratislave
27.03.2014 Otvorené dáta: stretnutie členov medzinárodného konzorcia v BratislaveV Bratislave sa 26. a 27. marca 2014 stretne konzorcium realizátorov medzinárodného projektu COMSODE (Components Supporting the Open Data Exploitation), ktorého cieľom je sprístupniť dáta verejnej správy občanom, neziskovým a komerčným organizáciám, ale aj samotným zástupcom verejnej správy, a to v univerz...
Nezávislý hodnotiaci mechanizmus Iniciatívy pre otvorené vládnutie - Hodnotiaca správa 2012-2013
21.02.2014 Nezávislý hodnotiaci mechanizmus Iniciatívy pre otvorené vládnutie - Hodnotiaca správa 2012-2013 Medzinárodná Iniciatíva pre otvorené vládnutie hodnotila prostredníctvom Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu (orig. Independent Reporting Mechanism) plnenie jednotlivých úloh Akčného plánu Iniciatívy na roky 2012-2013, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala Uznesením vlády SR č. 50 zo dňa 22. febru...
Analýza a/alebo evaluácia štyroch Dialógov o verejných politikách - prečítajte si správu z výskumu
23.01.2014 Analýza a/alebo evaluácia štyroch Dialógov o verejných politikách - prečítajte si správu z výskumu Experti Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV hodnotili a analyzovali implementáciu participatívnych procesov v rámci štyroch pilotných projektov dialógu o verejnej politike realizovaných v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike:   ·      Dialóg o Zákone o ...
Slovenská republika odovzdala hodnotiacu správu Partnerstvu pre otvorené vládnutie
17.10.2013 Slovenská republika odovzdala hodnotiacu správu Partnerstvu pre otvorené vládnutie Slovenská republika v rámci uzatvorenia prvého cyklu Iniciatívy pre otvorené vládnutie vypracovala a odovzdala hodnotiacu správu  Iniciatívy.  Správa bola medzinárodným OGP prijatá a môžete ju nájsť tu. Hodnotiaca správa bola vypracovaná Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnost...
Pozvánka na regionálne stretnutia k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2014-2015
11.10.2013 Pozvánka na regionálne stretnutia k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 201... Dovoľujeme si Vás pozvať na regionálne stretnutia k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2014 – 2015      Cieľom stretnutí je predstaviť návrh Akčného plánu na roky 2014 – 2015, v rámci workshopov získať k nemu pripomienky a návrhy mi...
Uskutočnil sa hodnotiaci workshop Iniciatívy pre otvorené vládnutie
04.10.2013 Uskutočnil sa hodnotiaci workshop Iniciatívy pre otvorené vládnutie Dňa 19. septembra 2013 sa v priestoroch Vodárenského Múzea v Bratislave uskutočnil Hodnotiaci workshop Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorý sa niesol v príjemnej, partnerskej a otvorenej atmosfére. Hodnotiaci workshop vedený lektormi PDCS bol rozdelený do troch tematických častí: identifikovani...
Zaujímavé datasety
04.10.2013 Zaujímavé datasety V súčasnosti sa na portáli data.gov.sk nachádza 204 datasetov verejnej správy. V tejto aktualite nájdete tri z nich, ktoré určite stoja za Vaše vzhliadnutie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo, okrem iných, zaujímavý a užitočný dataset s názvom Digitálna mapa škôl. Tento da...
Do 15. septembra 2013 je možné pripomienkovať Návrh hodnotiacej správy Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR
02.09.2013 Do 15. septembra 2013 je možné pripomienkovať Návrh hodnotiacej správy Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR V rámci komplexného vyhodnocovania realizácie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR sme Návrh hodnotiacej správy Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike sprístupnili na pripomienkovanie verejnosti. Návrh hodnotiacej správy a jej jednotlivé časti je možné pripomienkov...
Hodnotenie Iniciatívy pre otvorené vládnutie
14.08.2013 Hodnotenie Iniciatívy pre otvorené vládnutie Realizácia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa zamerala na plnenie úloh v troch prioritných oblastiach: Otvorené informácie, Vláda otvorená pre dialóg a Transparentná vláda. V oblasti Otvorených informácií sa zrealizoval projekt portálu otvorených dát. Portál obsahuje katalóg datasetov ve...
Prvé stretnutie medzirezortnej pracovnej skupiny pre implementáciu Iniciatívy otvoreného vládnutia
21.06.2013 Prvé stretnutie medzirezortnej pracovnej skupiny pre implementáciu Iniciatívy otvoreného vládnutia Medzirezortná pracovná skupina pre implementáciu Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa stretla prvýkrát v stredu 5. júna 2013. Predmetom stretnutia bola problematika ďalšieho zverejňovania datasetov a dotačných schém.  V súčasnosti je na portáli otvorených dát zverejnených 128 datasetov štátnej sprá...
Dataportál obsahuje už viac ako 80 datasetov
01.03.2013 Dataportál obsahuje už viac ako 80 datasetovDataportál, jeden z pilotných projektov Úradu spolnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, zakotvený v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie Slovenskej republiky, už prináša prvé väčšie výsledky. Ku koncu roka 2012 sme prostredníctvom stránky data.gov.sk zverejnili viac ako 40 datase...
5689