Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Aplikácia štrukturálnych a dotačných fondov

Pracujeme na príprave webovej aplikácie poskytujúcej interaktívne a dobre prístupné informácie o využití finančných prostriedkov štruktrálnych a dotačných fondov na Slovensku. 9589