Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie schválený vládou SR

22.02.2012

Dňa 22. februára 2012 bol vládou Slovenskej republiky schválený Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie. 

Slovenská republika týmto krokom napĺňa svoj záväzok vyplývajúci z pristúpenia k tejto iniciatíve v septembri roku 2011. Tento materiál bude prezentovaný na výročnom stretnutí tejto medzinárodnej iniciatívy v Brazílií 16. apríla tohto 2012. 

Slovenská verejnosť sa okrem toho bude môcť o samotnom Akčnom pláne dozvedieť aj na medzinárodnej konferencií "Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu", ktorá sa odohrá v Bratislave 5. a 6. marca 2012.

Záznam z tlačovej konferencie po 87. rokovaní vlády/


6144