Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Seminár k problematike datasetov

01.10.2012

1.10. sa na pôde Ministerstva vnútra SR uskutočnil informačný seminár k problematike zverejňovania datasetov. Stretnutie uviedol splnomocnenec Filip Vagač a so svojimi prezentáciami vystúpili Ľubor Illek, Gabriel Lachmann, Jakub Kapuš.

Ďaľším krokom je samotné zverejňovanie datasetov podľa zoznamu datasetov štátnej správy, ktorý nájdete tu:http://www.otvorenavlada.gov.sk/datasety-statnej-spravy/

Prezentácie na stiahnutie:
Open Data
Datasety a štandardy
Zverejnovanie Open Data


 


9566