Kontaktujte nás

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR

Pribinova 2
812 72 Bratislava
sídlo: Cukrová 14, 813 39, Bratislava

tel.: 02 / 509 44 981
e-mail: splnomocnenec_ros@minv.sk  5664